Visual 1

Pictogram 2013

U heeft het misschien al gehoord of gelezen. De pictogram norm voor vluchtroute aanduiding, de NEN 6088 is in januari door ons Nederlandse Normalisatie-instituut ingetrokken. De aanleiding hiervoor is het feit dat een wereldwijde norm voor grafische symbolen is overgenomen in Europa en daarom ook in Nederland. Het betreft de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. Harmonisatie op Europees niveau krijgt op deze manier steeds meer vorm.

De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van dit jaar gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Moeten we dan vanaf nu allemaal massaal pictogrammen gaan vervangen? Dat is niet realistisch en ook niet nodig. In bestaande situaties zullen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen zullen deze nog prima dienst blijven doen. U dient er wel altijd voor te zorgen dat de gebruikte pictogrammen in een gebouw uniform zijn en dat niet de oude en de nieuwe varianten door elkaar worden gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe pictogram in Nederland standaard wordt. In Engeland en Duitsland lopen ze hier enkele jaren op ons voor en zie je dit geleidelijk aan ook gebeuren.

De omschrijving van de nieuwe norm luidt officieel: Grafische symbolen-Veiligheidskleuren en - tekens-Geregistreerde veiligheidstekens. Naast de pictogrammen voor vluchtroute aanduiding  bevat deze norm een veelheid van veiligheidssymbolen. Er zullen dus meer veiligheidssymbolen gaan veranderen, zoals bijvoorbeeld die voor brandblussers. De Nederlandse norm voor veiligheidssymbolen de NEN 3011 gehandhaafd blijven. Ook hier geldt ongetwijfeld dat er een overgangsperiode zal worden vastgesteld, de bestaande symbolen zijn vooralsnog gewoon toepasbaar.

 


Terug naar overzicht