Visual 1

Nieuwe pictogrammen


 
Wat gaat er veranderen?
Het vertrouwde pictogram uit de NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door een nieuw pictogram:

Oud (NEN 6088) Nieuw (NEN-EN-ISO 7010)

Zoals u ziet bestaat het belangrijkste verschil uit het feit dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en daar doorheen loopt. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. Het pictogram bestaat voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor wereldwijde acceptatie.
Omdat het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 6088 is er een publicatie in de Staatscourant opgenomen om deze verandering te bekrachtigen. 

Toepassing
De toepassing van het nieuwe pictogram is over het algemeen gelijk aan hetgeen we gewend zijn. Internationaal geldt dat voor de route rechtdoor de pijl naar boven wordt gebruikt in plaats van de pijl naar beneden. Bijvoorbeeld ook boven een deur. Dat is even wennen, maar voor de Europese harmonisatie wel wenselijk. 

Invoering
De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september 2012 gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Moeten we dan vanaf nu allemaal massaal pictogrammen gaan vervangen? Dat is niet realistisch en ook niet nodig. In bestaande situaties zullen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen zullen deze nog prima dienst blijven doen. U dient er wel altijd voor te zorgen dat de gebruikte pictogrammen in een gebouw uniform zijn en dat niet de oude en nieuwe varianten door elkaar worden gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland standaard wordt. In Engeland en Duitsland lopen ze hier enkele jaren op ons voor en zie je dit geleidelijk aan ook gebeuren.

Verkrijgbaarheid
Vanaf januari 2013 zijn bij Famostar de nieuwe NEN 7010-pictogrammen verkrijgbaar voor armaturen uit het reguliere led-assortiment . In nieuwe projecten, waar de nieuwe pictogrammen toegepast moeten worden, is led namelijk inmiddels standaard. Denk ook aan de vele voordelen van onze projectoplossing in led ten opzichte van oplossingen met een tl-lichtbron. Voor onze 'oudere' tl-armaturen zullen geen NEN 7010-pictogrammen worden gemaakt omdat deze enkel nog voor renovatie dienen. Aangezien het pand voorzien zal zijn van armaturen met NEN 6088-pictogrammen, zal ook het te renoveren armatuur dit pictogram moeten hebben.


In de nabije toekomst zullen er nog meer artikelen volgen. De oude pictogrammen zijn voorlopig nog gewoon verkrijgbaar. Het pictogram voor de finale uitgang was de laatste jaren al steeds meer in onbruik geraakt, en is nu definitief uit de regelgeving verdwenen. Ook deze blijft nog een tijdje leverbaar, omdat wij merken dat er nog een vervangingsvraag is, maar dit pictogram zal als eerste uit het assortiment verdwijnen. U kunt deze vervangen voor het pictogram dat de vluchtroute rechtdoor aangeeft.

Picto finale uitgang Picto vluchtroute rechtdoorTerug naar overzicht